Adolf Brunnberg

Father: Anders Brunnberg
Mother: Christina Andersdotter

Spouse:

Spouse:Biography Notes...

}} Adolf inköper en gård i Skornome by i Hagby om då 5 gårdar och omkring 1845 h ade han inköpt _alla_ så sedan dess en herrgård på 1,5 mtl. Om hans söner se vad "Svenska Män ---" skriver. Den grenen i Skornome har jag dock ej följt efter 18 60 men torde fortfarande vara i släktens ägo {{ [E.Carlsson]
Edit...