Mats Persson

Father: Peder Per Johansson
Mother: Margareta Olofsdotter

Spouse: Margareta Johansdotter

Spouse:Biography Notes...

Förfäder: Släkten i Stor- och Frälsegården Kifsta, Kila socken. Efterkommande: Släkten i Wästerby i Kila socken.
Edit...