Anna Maria Olsson

Father: Olof Olsson
Mother: Anna OlofsdotterBiography Notes...

"Anna Maria till Järfälla 1841 efter att tidigare ha tjänat hos skolmästaren i V allby". [Källa: E.Carlsson]
Edit...