Anders Leufström

Father:
Mother:

Spouse: Stina ErsdotterBiography Notes...

Dog i "Rötfeber" 54 år gammal. Födelseår baserar sig på detta.
Edit...