Fredric Brunnberg

Father: Anders Brunnberg
Mother: Stina Ersdotter

Spouse: Christina CarlsdotterBiography Notes...

Flyttade till Staxhammar tillsammans med Christina. Blir ägare av gården
Edit...