Per Persson-Kumlin

Father: Per Jansson
Mother: Ulrica Matsdotter

Spouse: Catharina Caisa Matsdotter

Spouse: Kajsa JansdotterBiography Notes...

1825 när Eric föddes kallas Per "Landbonde". Alltså arrendator . Gården på 1/4 m tl. Blev soldat nr 64 och bodde på Kumla ägor, därför namnet Kumlin. Dödsorsak: Inflammation För nogranna informationer, se E - Petrus Persson Kumlin, s. 149 - Grellsta-släk ten.
Edit...